Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

ทัวร์ 7 วัน ซิมบับเว-บอทสวานา-แซมเบีย

 • IMG_1378
 • IMG_1444
 • IMG_1521
 • IMG_1637
 • IMG_1663
 • IMG_2371
 • IMG_2660
 • IMG_2751
 • IMG_3646
 • IMG_3561
 • IMG_1378
 • IMG_1444
 • IMG_1521
 • IMG_1637
 • IMG_1663
 • IMG_2371
 • IMG_2660
 • IMG_2751
 • IMG_3646
 • IMG_3561

ทัวร์ 7 วัน ซิมบับเว – บอทสวานา – แซมเบีย

ซิมบับเว … เมืองเก่าที่อวดความบริสุทธิ์ของสายน้ำตกบันลือโลก มหานทีแห่งอัฟริกา

 • น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ จนได้ชื่อว่าเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
 • ล่องแม่น้ำแซมเบซี ชมพระอาทิตย์ตกอันงดงาม

บอทสวานา … ตื่นตาตื่นใจกับการตะลุยพงไพรไปส่องสัตว์

 • อุทยานแห่งชาติ โชเบ
 • ซาฟารีทางน้ำ ล่องเรือชม ฮิปโป จระเข้ ช้าง ฯลฯ
 • ชมต้น เบาบั๊บ พันธุ์อัฟริกา

แซมเบีย … ต้นกำเนิดสายน้ำแซมเบซี

 • ชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย
 • เมือง ลิฟวิ่งสโตน เมืองประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำแซมเบซี

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2558 – 2559


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไนโรบี
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่าแอรเวย์ แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 – 15     เพื่อผ่านพิธีการทางสนามบิน
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ไนโรบี – วิคตอเรียฟอลส์ (ซิมบับเว)
01.55 น. เดินทางโดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ บินตรงสู่ กรุงไนโรบี (ใช้เวลาบิน 08.50 ชม.)
06.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
13.00 น. เดินทางต่อสู่ประเทศแซมเบีย โดยเที่ยวบินที่ KQ (ใช้เวลาบิน 03.10 ชม.)
15.10 น. ถึงสนามบินลิฟวิ่งสโตน
หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร นำท่านข้ามพรมแดนไปซิมบับเว
เข้าพัก ณ โรงแรม ZAMBEZI RIVER LODGE 4* หรือเทียบเท่า
ให้ท่านพักผ่อน และชมความงามของแม่น้ำ และธรรมชาติจากบริเวณโรงแรม
19.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น มื้อพิเศษที่ภัตตาคารโบมา พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
พักที่ โรงแรม ZAMBEZI RIVER LODGE 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ (ซิมบับเว) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว น้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตก วิคตอเรีย โดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิด น้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจ ชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดู น้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก
นำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. Devil’s Cataract 2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. Horse Shoe Falls เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
16.00 น. นำท่านล่องเรือ Sun Downer Cruise ชมความงดงามของลำน้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปอัฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาด แม้ว่าจะดูสีคล้ำ ที่สำคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลาย ประเภท อาทิ จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติ ที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวด้วย มีทั้งโขลงช้าง ยีร๊าฟ ฮิปโป ฯลฯ. และพิเศษ ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรือด้วย จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ โรงแรม ZAMBEZI RIVER LODGE 4*หรือเทียบเท่า
วันที่ 4   โชเบ (บอทสวานา)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติโชเบ ประเทศบอทสวานา
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม โมวาน่า ซาฟารีลอดจ์ หรือเทียบเท่า
เทียง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมสัตว์อีกแบบหนึ่ง คือไม่นั่งรถดูสัตว์ แต่จะล่องเรือตามลำน้ำโชเบ เพื่อดูสัตว์ ที่มาดื่มน้ำ หรืออยู่ในลำน้ำและริมน้ำโชเบ เช่น ฮิปโป จระเข้ ช้าง รวมทั้งนกกินปลา ต่างๆ อุทยานโชเบ มีพื้นที่ 11,700 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับแม่น้ำ โชเบ ซึ่งเป็น พรมแดนธรรมชาติระหว่างบอทสวาน่ากับนามิเบีย นำท่านนั่งรถชมสัตว์ ต่างๆ ซึ่งมีสัตว์จำพวกบิ๊กไฟส์ มากมาย ทั้งช้าง สิงโต ควายป่า ยีร๊าฟ ม้าลาย ควายป่า กวางชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ ซาเบิล ที่มีเขาอันสวยงาม รวมทั้งนกต่างๆมากมาย โดยเฉพาะนกเงือก ที่มี่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เท่านั้น ท่านยังจะได้ชมต้นไม้ ประหลาด เบาบับ พันธุ์อัฟริกาที่มีในอุทยานนี้ด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ โรงแรม โมวาน่า ซาฟารีลอดจ์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 โชเบ – น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ (แซมเบีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกชมสัตว์ในช่วงเช้าตรู่ ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์ บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน
หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย
เทียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ZAMBEZI SUN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย
นำท่านชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ โรงแรม ZAMBEZI SUN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ อำลาน้ำตกวิคตอเรีย – ไนโรบี – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน
15.55 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ KQ สู่เมืองไรโรบี (ใช้เวลาบิน 5.05 ชั่วโมง)
22.00 น. ถึงสนามบินไนโรบี เพื่อต่อเครื่องบิน
23.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ (ใช้เวลาบิน 9.35 ชั่วโมง)
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ……

อัตราค่าบริการติดต่อสอบถาม

1. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ        บาท
2. เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ       บาท
3. พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                    บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการ (ชั้นประหยัด)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศ รถซาฟารี นำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักโรงแรม ตามรายการ
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าตามรายการ
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
9. ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
10.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000.-บาท (ตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิมาร์ทและทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 100,000.-บาท และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีประมาณ 30 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากการต้องใช้การออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต

กรณีการยกเลิกการสำรองที่นั่งและการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 100,000.- บาท
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 29 – 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 150,000.- บาท
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 90% ของค่าทัวร์
4. ยกเลิก 6 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดของราคาทัวร์ โดยบริษัทฯ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*หมายเหตุ*

 • รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางในวันยื่นขอวีซ่า ต้องมีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับ มากกว่า 4 หน้าขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น จากการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบิน, หรือผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของสถานบริการ และเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถใช้บริการนั้นๆ ได้
 • การบาดเจ็บ ความเสียหาย อุบัติเหตุ การสูญหายของทรัพย์สินสิ่งของกระเป๋าเดินทางฯลฯ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในทุกกรณี
 • เหตุสุดวิสัยต่างๆ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สงคราม หรืออื่นๆ ที่นำมาซึ่งอุปสรรคและความไม่ปลอดภัยต่อผู้เดินทางในการเข้าไปใช้บริการนั้นๆ ทั้งนี้จำคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้จะเป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจำไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเช้าเมือง อังเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการนำเที่ยวเลขที่ 11/5334