Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

ทัวร์แอฟริกาใต้ 7 วัน :โจฮันเนสเบิร์ก – เหมืองทอง – พริทอเรีย – ซันซิตี้ – เคปทาวน์

 • IMG_2828
 • IMG_2582
 • IMG_2930
 • IMG_2946
 • IMG_3191
 • IMG_3636
 • IMG_3907
 • IMG_3917
 • IMG_4126
 • IMG_2966
 • IMG_2586
 • IMG_2841
 • IMG_2859
 • IMG_2925
 • IMG_2979
 • IMG_3112
 • IMG_3117
 • IMG_3986
 • IMG_3999
 • IMG_2828
 • IMG_2582
 • IMG_2930
 • IMG_2946
 • IMG_3191
 • IMG_3636
 • IMG_3907
 • IMG_3917
 • IMG_4126
 • IMG_2966
 • IMG_2586
 • IMG_2841
 • IMG_2859
 • IMG_2925
 • IMG_2979
 • IMG_3112
 • IMG_3117
 • IMG_3986
 • IMG_3999

ทัวร์แอฟริกาใต้ 7 วัน

โดยสายการบินยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 “กาตาร์ แอร์เวย์”

โจฮันเนสเบิร์ก –  เหมืองทอง – พริทอเรีย  – ซันซิตี้  – เคปทาวน์

ขอนำท่านสู่ดินแดนแห่งการผจญภัย “แอฟริกาใต้” ดินแดน ที่มากด้วยความหลากหลาย และความตื่นเต้น เที่ยวเหมืองทอง GOLD REEF CITY ชมการเททองและหลอมทอง เที่ยวพรีทอเรีย เมืองหลวงแห่งประเทศ ที่มีดอกแจ็กคารันดาบานสวยที่สุดในโลก ท่องซาฟารีผจญกับผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5 หรือ เดอะบิ๊กไฟ้ว์ ในแบบป่าเปิดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง พักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว THE PALACE ที่ตั้งอยู่ ณ ซันซิตี้ สถานที่รวมของความวิจิตรงดงาม และความยิ่งใหญ่อลังการ ขึ้นเทเบิ้ลเม้าเท่น ชื่นชมกับความน่ารัก น่าเอ็นดูของนกเพนกวินหลายร้อยตัว ที่เมือง SIMON’S TOWN ชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมแหลมกู้ดโฮป เที่ยวเกาะแมวน้ำ บริการอาหารรสเลิศ กุ้งมังกร (Rock Lobster)

*** เดินทางในช่วงที่คาดว่าดอกแจ็คการันดาบานสวยที่สุด ***

วันที่ 1         กรุงเทพฯ – โดฮา – โจฮันเนสเบิร์ก
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q  สายการบินกาตาร์แอร์เวย์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.40 น. นำท่านเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 06.30 ชม.)
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา (เปลี่ยนเครื่องบิน)
วันที่ 2         โจฮันเนสเบิร์ก – เหมืองทอง – พริทอเรีย –พิลาเนสเบิร์ก
00.35 น. เดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 1359 สู่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก(เวลาช้า กว่าที่ไทย 5 ชม. ใช้เวลาบิน 08.30 ชม.)
08.05 น.

เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทางสู่ เหมืองทองเก่า Gold Reef City ที่ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้บริเวณรอบๆ เป็นเมืองสวนสนุก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศใต้เมืองทองจริง ๆ ซึ่งในวันนี้ได้ปิดตัวลงแล้ว แต่ยังคงใช้เป็นสถานที่จำลองแสดงการขุดทองแบบในสมัยโบราณให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชม และให้ท่านได้มีโอกาสในการร่อนทองจากสายน้ำแร่ที่มีการขุดค้นพบ ท่านอาจโชคดีได้รับทองคำเป็นที่ระลึกอิสระเพลิดเพลินในเมืองโบราณท่ามกลางเครื่องเล่นของสวนสนุกอันทันสมัย อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย เมืองหลวงด้านการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งตั้งตามชื่อของ แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้ระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานฑูตนานาชาติ ธนาคารต่าง ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการของรัฐบาล เป็นเมืองที่มีการวางระบบผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยมเมืองหนึ่ง เอกลักษณ์ที่ผู้คนรู้จักดี และนึกถึงเมื่อพูดถึงเมืองนี้คือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสด จะบานสะพรั่งเหมือนดอกซากุระของชาวญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม นำท่านชมตัวเมือง และสถานที่สำคัญๆ อนุสาวรีย์ Voortrekker Monument ตึกรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา (Union Building) จตุรัสเชิร์ช (Church Square) รูปปั้นสำริดของ พอล ครูเกอร์ อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ ฯลฯ.นำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธ์สัตว์ป่า พิลาเนสเบิร์ก นำท่านเข้าพัก ณ บากุบุงลอร์ด นำท่านนั่งรถชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยาน ถ้าโชคดีท่านอาจได้พบบิ๊กไฟว์ ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่โรงแรม บากุบุงลอร์ด ( Bakubung Lodge) **** 4 ดาวหรือเทืยบเท่า
วันที่ 3 ซาฟารีหา Big Five – ซันซิตี้ The Palace
06.00 น.

นำท่านนั่งรถชมสัตว์ก่อนอาทิตย์ขึ้น ที่ พิลาเนสเบิร์ก (The Pilannesberg National Park) ชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่หลากหลายบ้างกลับสู่รังที่พักหลังออกหาเหยื่อตอนกลางคืน บ้างเพิ่งตื่นออกหากินยามรุ่งอรุณนำท่านส่องสัตว์ ( Game Drive) โดยนั่งรถจี๊ปเปิดหลังคาเพื่อชมชีวิตสัตว์ป่า อาทิ แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง ยีร๊าฟ และตามหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของแอฟริกาใต้ คือ ช้าง ควายป่า สิงโต แรด และเสือดาว

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ซันซิตี้ หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ คือ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of The Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมอัฟริกา และตกแต่งภายในในสไตล์อัฟริกา ที่ตั้งในเขตรัฐอิสระ Bouphuthatswana นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม เดอะพาเลซ โรงแรมที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

12.00 น.

รับประทานอาหาร ที่ Sun Terraceอิสระให้ท่านพักผ่อนในบริเวณโรงแรมของเครือ Sun International ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว สำหรับการพักผ่อน มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริง ๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาหรือต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุกๆหนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือ จากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่นัดแข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญ ๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อย ๆ ที่สร้างความสดชื่นสบาย ๆ อย่างบอกไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับความอลังการของโรงแรมเดอะพาเลซที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกกับทุนสร้างถึงกว่า 7,000 ล้านบาท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับความงดงามตระการตาของโรงแรม และบริเวณรอบโรงแรม

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ++ ( The Palace )หรือเที่ยบเท่า
 

วันที่ 4        

เคปทาวน์ ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิ้ลเม้าเท่น      
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.15 น. เดินทางสู่เคปทาวน์โดยเที่ยวบินที่ SA 327     (ใช้เวลาบิน 2.10 ชั่วโมง)
13.25 น. ถึงสนามบินเมืองเคปทาวน์นำท่านเดินทางไปชม “ฟาร์มนกกระจอกเทศ” ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ เทเบิ้ลเม้าเท่น ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศเพ้นท์สีสวยงามเมืองเคปทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ และยังมีแหลมต่างๆที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีเช่น แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน จึงทำให้มีอากาศแปรปรวน มักมีหมอกหนาทึบ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น (Table Mountain) โดยรถกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง เทเบิ้ลเม้าเท่น เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ นำท่านขึ้นสู้ด้านบน ซึ่งมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้ท่านได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน บนเขานี้มีสุตว์ชนิดหนึ่ง หน้าตาน่ารักชื่อตัว แดสซี่ หรือกระต่ายหิน Rock Hyrax มีลักษณะผสมระหว่างกระต่ายกับกระรอก เป็นมิตรกับผู้มาเยือน จากยอดเขานี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบหลายต่อหลายลูก ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด Lion Head ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหัวของสิงโต ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามมาก

*** หมายเหตุ ในช่วงที่ลมแรง หรือมีฝนตกหนักกระเช้าจะหยุดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะจัดให้ขึ้นไปชมวิวที่ Signal Hill แทน ***

นำท่านช้อปปิ้งที่ Victoria & Alfred Waterfrontท่านจะได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กด้วย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม Protea Hotel President **** 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5         เคปเพนนินซูล่า – เกาะแมวน้ำ – แหลมกู๊ดโฮป – นกเพนกวิน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อให้ท่านท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เริ่มที่ชมความงามของชายฝั่งบริเวณ เคปเพนนินซูล่า ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถีง Camps Bay บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles หากอากาศเอื้ออำนวย พาท่านนั่งเรือไปชมฝูงแมวน้ำบริเวณอ่าว Hout เพื่อไปชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรอินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นสีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง โดยนั่งรถรางขึ้นยอดเขา เชิญท่านพิสูจน์ความแรงของคลื่นลมจนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า แหลมแห่งพายุ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกรนำท่านเดินทางสู่เมืองไซม่อนส์ ซึ่งเมืองนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล และเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะดีทั้งนั้น   นำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋ว ให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวินอย่างใกล้ชิด ที่หาดโบลเดอร์ เป็นนกเพนกวินพันธุ์ Jackass ซึ่งมีเท้าเป็นสีดำ และเป็น1ใน15ชนิด ที่มีอยู่ในโลกและใกล้จะสูญพันธุ์ ชมความน่ารักและชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวิน
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Protea Hotel President **** 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6 เคปทาวน์ – โดฮากรุงเทพฯ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 1370 (ใช้เวลาบิน 09.05 ชม.)
22.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮาเพื่อแวะ เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
01.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ. โดยเที่ยวบินที่ QR 834 (ใช้เวลาบิน 06.25 ชม.)
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ.โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการสำหรับคณะ 15 ท่านขึ้นไป

 1. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ                   .-บาท
 2. เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน                         .-บาท
 3. พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                .-บาท

ถ้ามีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 คน ราคาเพิ่มขึ้นคนละ10,000.- บาท

   ***บริษัทฯ.สงวนสิทธิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง10 ท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการ (ชั้นประหยัด)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง,รถซาฟารี
4. ค่าห้องพักโรงแรม ตามรายการ
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000.-บาท (ตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิมาร์ทและทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

5.ค่าทิปพนักงานขับรถในอัฟริกาใต้โดยเฉลี่ยวันละ 3 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000.-บาท
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีประมาณ 20 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากการต้องใช้การออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง

กรณีการยกเลิกการสำรองที่นั่งและการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 – 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 40,000.- บาท
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80% ของค่าทัวร์
3. ยกเลิก 6 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดของราคาทัวร์ โดยบริษัทฯ ไม่คืน   ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น จากการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบิน, หรือผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของสถานบริการ และเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถใช้บริการนั้นๆ ได้
 • การบาดเจ็บ ความเสียหาย อุบัติเหตุ การสูญหายของทรัพย์สินสิ่งของกระเป๋าเดินทางฯลฯ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในทุกกรณี
 • เหตุสุดวิสัยต่างๆ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สงคราม หรืออื่นๆ ที่นำมาซึ่งอุปสรรคและความไม่ปลอดภัยต่อผู้เดินทางในการเข้าไปใช้บริการนั้นๆ ทั้งนี้จำคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้จะเป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจำไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเช้าเมือง อังเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฏหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการนำเที่ยวเลขที่ 11/5334