Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตุรกี

Available Rooms

No Rooms Found
ตุรกี
0-2349-4179-9

ตุรกี ดินแดง สองทวีป

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป และทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีทะเลดำเป็นตัวแบ่งอาณาเขต อยู่ระหว่างประเทศบัลแกเรียกและจอร์เจีย ทิศใต้ติดประเทศอิรัก ประเทศซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจรดประเทศกรีซ

พื้นที่

780,580 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

2,648 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศ อาร์เมเนีย 268 กิโลเมตร อาเซอร์ไบจาน 9 กิโลเมตร บัลแกเรีย 240 กิโลเมตร จอร์เจีย 252 กิโลเมตร กรีซ 206 กิโลเมตร อิหร่าน 499 กิโลเมตร อิรัก 352 กิโลเมตร และซีเรีย 822 กิโลเมตร

เมืองหลวง : อังการา (Ankara)

ภาษา : ตุรกี หรือ ภาษาเตอร์กิชเปแ็นภาษาราชการ

สกุลเงิน : ลีรา

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.apecthai.org/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B/569-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5.html

Policies of ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตุรกี

Amenities of ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตุรกี

Guest Reviews (0 reviews)

27 Turky

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตุรกี ตุรกี

Your overall Rating of this property

Booking Number

Pin Code

Title of your review

Your review

What sort of Trip was this?

  • Business
  • Couples
  • Family
  • Friends
  • Solo