ประกาศวันหยุดประจำปีบริษัทพาโนราม่าทราแวลและวันหยุดสงกรานต์ ในวันที่ 8-17 เมษายน 2559 เปิดทำการในจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

วันที่ 6 เมษายน 2559 บริษัทเปิดทำการปกติค่ะ